powrót

Pierwszy krok: cele strategii content marketingu (część II)

Pierwszy krok: cele strategii content marketingu (część II)

 

Wyznaczanie celu jest pierwszym etapem opracowania strategi content marketingu w każdej firmie, o czym pisaliśmy w ostatnim artykule. Od celu zależne będą kolejne elementy. Jeśli mamy trudności z wyznaczeniem kierunku, w którego stronę będziemy podążać, możemy się posiłkować prostym schematem. Uzupełnij go, a następnie postępuj z instrukcją poniżej. Schemat można również pobrać.

Schemat jest obszerny, ale warto poznać go w całości.  Pod schematem znajduje się klucz interpretacyjny, więc sprawdź jakie cele wyznaczyłeś dla swojej organizacji. Schemat można również pobrać - kliknij tutaj.

Cel główny

  1. Z pola numer 1 wybierz jedną cechę pozytywną, którą uważasz za najważniejszą dla Ciebie. Wpiszą ja na pierwszym miejscu na poniższą listę.
  2. Z pola numer 2 wybierz jedną cechę negatywna, która stanowi dla Ciebie największy problem. Wpisz ją na drugim miejscu na poniższej liście.
  3. Z pól od 7 do 12 wybierz to, które ma dla Ciebie największe znaczenie. Wpisz jego tekst na trzecim miejscu na poniższej liście.

Uzupełnij poniższą listę:

Przepisz powyższe stwierdzenia w taki sposób, by stanowiły dokończenie zdań. W ten sposób wyznaczysz trzy główne cele.

  1. Chcę rozwijać…
  2. Chcę poprawić…
  3. Skupię się na…

Sprawdź i doprecyzuj cele za pomocą metody SMART. Jeśli Twój cel potrzebuje doprecyzowania, zrób to zgodnie z założeniami metody SMART w sposób, który ćwiczyliśmy wcześniej.

Poniżej zapisz ostateczną wersję swoich celów głównych.

Cele szczegółowe
1. Sprawdź, co zapisałeś w polu numer 5. To są Twoje cele szczegółowe dla pierwszego celu głównego. Zapisz je poniżej.

2. Sprawdź, co zapisałeś w polu numer 6. To są Twoje cele szczegółowe dla drugiego celu głównego. Zapisz je poniżej.

3. Do numerów z pól od 7 do 12 przyporządkowani pola oznaczone 7.1., 7.2., 8.1., 8.2. itd. Sprawdź, co zapisałeś w polach przyporządkowanych do wybranego pola spośród pół od 7 do 12. To są Twoje cel szczegółowe dla trzeciego celu głównego. Zapisz je poniżej.

Jak widać - wyznaczenie celów nie jest trudne. Wystarczy zastanowić się, z czego jesteśmy dumni, co nam przeszkadza w funkcjonowaniu firmy oraz czemu chcielibyśmy poświęcić więcej uwagi. Przy określaniu kierunku naszych działań pamiętajmy o tym, że zrealizowanie jednego celu głównego zależy od tego, czy uda nam się w 100% zrealizować cele szczegółowe. Postępując zgodnie z zasadami metody SMART uda nam się sprawdzić swoje cele główne i w odpowiednim momencie je zweryfikować. Jeśli więc chcemy, by nasza strategia content marketingowa przyniosła oczekiwane rezultaty, dołóżmy wszelkich starań do ich opracowania.