powrót

Pierwszy krok: cele strategii content marketingu (część I)

Pierwszy krok: cele strategii content marketingu (część I)

 

Sama kreatywność w marketingu sprawia, że przekaz treściowy staje się sztuką. Dopiero połączenie kreatywności ze strategią pozwala stworzyć skuteczną kampanię content marketingową. Bez strategii nie ma sensu brać się za promocję marki, ponieważ nieskoordynowane działania nie przyniosą żadnego skutku. Pierwszym krokiem w tworzeniu strategii jest wybranie kierunku, w którym będziemy podążać, czyli określenie celów.

 

Wyznacz sobie cele

Zanim zaczniemy marzyć o tym, że nasza oferta uczyni z nas światowych potentatów w branży, którą wybraliśmy, zastanówmy się, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy. Zadajmy sobie następujące pytania:

 1. Czy sprzedaż naszych towarów lub usług osiąga poziom, który nas satysfakcjonuje?
 2. Czy nasza marka jest rozpoznawalna wśród klientów?
 3. Czy nasze social media są na tyle atrakcyjne, że wzbudzają zainteresowanie wśród obcych osób?
 4. Czy ruch na naszej stronie przekłada się na zwiększenie sprzedaży?
 5. Czy na bieżąco informujemy odbiorców naszych treści o zmianach w ofercie?
 6. Czy podejmujemy jakiekolwiek działania aktywizujące naszych użytkowników?

To tylko przykładowe pytania, które pozwolą zorientować się w naszej sytuacji. Nie musisz przeprowadzać szczegółowych analiz, chociaż tak byłoby najbardziej uczciwie. Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „nie”, to znaczy, że nieumiejętnie wybraliśmy cel naszych działań w zakresie content marketingu. Dobrze oznaczone cele są kierunkowsakzem do ich realizacji.

Cel główny

Cel to działanie, stan lub obiekt, do którego świadomie dążymy. Cele można kategoryzować na różne sposoby, ale najważniejsze jest wyznaczenie celów głównych i szczegółowych. Cel główny lub ogólny odnosi się do efektu podjętych działań, więc ma charakter długoterminowy. Powinien dotyczyć modyfikacji albo zmiany sytuacji z niepożądanej na pożądaną, utrzymania sytuacji aktualnej, którą oceniamy jako pozytywną, lub dalszego jej polepszania. Na przykład celem ogólnym może być popularyzacja naszej marki w świadomości odbiorców. To oznacza, że w obecnej chwili nasz brand jest słabo rozpoznawalny i chcemy to zmienić. Tworząc strategię marketingu treści, dobrze jest zastanowić się, w jakiej jesteśmy sytuacji i do czego dążymy. Właśnie to, co uznamy za niezbędne do poprawy sytuacji naszej firmy, będzie celem głównym.

Cele szczegółowe

Cel szczegółowy dotyczy zmiany wybranych aspektów danego problemu i jednocześnie przyczynia się do osiągnięcia celu głównego. Mówiąc bardziej obrazowo: jeśli chcemy wyjść na szczyt góry, musimy wykonać konkretną liczbę pojedynczych kroków. Zdobycie szczytu góry to cel główny, a wykonanie każdego pojedyńczego kroku to cele szczegółowe.

Warto pamiętać o tym, że realnie jesteśmy w stanie osiągnąć dwa, może trzy cele główne. Dlaczego? Ponieważ do jednego celu głównego przyporządkowujemy kilka celów szczegółowych. Jeśli więc będziemy chcieli działać jednocześnie w zbyt wielu kierunkach, wówczas możemy nie być w stanie opanować chaosu związanego z wykonywaniem celów szczegółowych przypisanych wszystkim celom głównym. W takim układzie strategia nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Nie oznacza to jednak, że inne cele nie są ważne dla firmy. Po prostu w tej jednej strategii nie będziemy się na nich skupiać. Pozostałe cele mogą być uwzględnione przy kolejnej strategii.

Postaraj się!

Cele nie mogą być wybierane losowo. Maksymalne doprecyzowanie celów nie pozostawia miejsca na wątpliwości i niedociągnięcia w czasie ich realizacji. Zastanówmy się więc, czego najbardziej chcemy: czy to będzie promocja nowej marki, produktu czy usługi, tworzenie wizerunku eksperta, powiększenie grona odbiorców itp. Cele główne mogą mieć odmienny charakter. Możemy mówić o celach o charakterze komunikacyjnym albo biznesowym. Do celów o charakterze komunikacyjnym zaliczymy budowanie mocniejszej więzi między konsumentem a produktem, docieranie do wyselekcjonowanych grup odbiorczych, budowanie świadomości oferty czy tworzenie pożądanych skojarzeń z marką. Do celów o charakterze biznesowym zaliczymy promocję firmy, która właśnie rozpoczyna swoją działalność, informowanie o nowych usługach albo produktach itd.

Jak sobie pomóc?

By ułatwić wyznaczanie celów, warto skorzystać z metody SMART. Każda litera oznacza cechę, którą powinny posiadać cele:

 • S jak Simple – konkretne

Cel powinien być tak sformułowany, by nie pozostawiał miejsca na wątpliwości lub luźną interpretację.

 • M jak Measurable – mierzalne

Stopień realizacji celu powinien być możliwy do sprawdzenia. Warto więc przypisywać mu konkretne wartości liczbowe, na przykład publikujemy trzy posty w ciągu tygodnia.

 • A jak Achievable – osiągalne

Cel musi znajdować się w zasięgu naszych możliwości, ponieważ zbyt ambitne założenia mogą sprawić, że nie uda nam się ich osiągnąć. Przykład: prowadzimy nieregularnie bloga firmowego. Chcemy nadrobić zaległości i postanawiamy w ciągu tygodnia stworzyć 30 wpisów. Nie jest to możliwe, ponieważ na opracowanie merytorycznie dobrego wpisu potrzebujemy czasem nawet kilkunastu dni.

 • R jak Relevant – istotne

Gdy wyznaczamy sobie cel, powinniśmy zastanowić się, że rzeczywiście wpłynie on na poprawę obecnej sytuacji firmy. Istotne jest także, by cel był ważny dla osoby, która będzie go realizować.

 • T jak Time-bound – umieszczone w określonym przedziale czasie

Jeśli chcemy, by cel został zrealizowany, powinniśmy dla niego wyznaczyć horyzont czasowy. Dzięki temu będziemy mogli dokładnie rozplanować zadania w czasie i systematycznie kontrolować ich realizację.

Poniżej znajduje się tabela, a w niej analiza celu za pomocą metody SMART. By lepiej zrozumieć działanie metody, w tabeli zamieszczono pytania pomocnicze, które pozwalają jednoznacznie odpowiedzieć na to, czy cel jest poprawnie sformułowany.

Cel, który wyznaczyliśmy sobie na początku, nie spełnia żadnego z wymienionych w metodzie SMART kryteriów. Zwróćmy uwagę na fakt, że nie dokonaliśmy również rozdziału na cele ogólne i szczegółowe, a jak widać na podstawie propozycji zmian - swobodnie można było to zrobić.

Przeanalizujmy ten przykład dokładnie i zacznijmy od pytania: dlaczego chcemy prowadzić blog firmowy? Możemy tu podać co najmniej dwa powody: chcemy budować wizerunek eksperta w swojej branży i informować o produktach naszej marki. Pierwszy powód ma charakter komunikacyjny, a drugi ma charakter biznesowy. Poprawnie sformułowany cel główny mógłby brzmieć: Zacząć prowadzić blog firmowy o oczyszczaczach powietrza, by budować wizerunek eksperta w branży i zapoznawać klientów z ofertą marki.

Jakie cele szczegółowe można zaproponować? Będą to wszystkie działania, które wymieniliśmy w propozycjach zmian, a zatem:

 1. Prowadzić blog firmowy, który informowałby o zaletach oczyszczaczy i negatywnym wpływie zanieczyszczonego powietrza na organizm ludzki.
 2. Raz w tygodniu publikować wpis blogowy o zaletach oczyszczaczy powietrza.
 3. Zatrudnić agencję copywriterską do pisania profesjonalnych tekstów o zaletach oczyszczaczy powietrza i dostarczyć odpowiednie materiały.
 4. Tworzyć teksty blogowe bogate w słowa kluczowe, dzięki którym będzie można pozycjonować stronę główną sklepu i podstronę ofertową.
 5. Publikować wpisy na blogu firmowy raz w tygodniu przez trzy miesiące.

Przećwiczmy to!

Teoria teorią, ale najlepsza jest praktyka. Poniżej króciutkie zadanie dla Ciebie. Możesz je wykonać samodzielnie lub zaprosić do zabawy inne osoby, a później porównać wyniki.

Przeanalizuj podane poniżej cele agencji multimedialnej według metody SMART. Jeśli uznasz, że cel wymaga korekty, zaproponuj zmianę i uzasadnij swoją propozycję. Zastosuj schemat z tabeli poniżej. Każdy cel powinieneś przeanalizować osobno.

Cele agencji multimedialnej:

 1. Oferować klientom wysokiej jakości produkty i usługi.
 2. Prowadzić politykę firmy nakierowaną na klienta.
 3. Być dobrym pracodawcą.

Wyznaczenie sobie celów jest ważne, ponieważ kierunkuje nasze działania. Cele muszą być jednak przemyślane, byśmy nie zniechęcili się do ich realizacji. Najprościej sprawdzić nasze cele za pomocą metody SMART. Dzisiejszy artykuł powinien pomóc Ci sprawdzić, czy Twoje cele są naprawdę wartościowe. W kolejnym wpisie poznacz konkretny schemat służący wyznaczaniu celów. Zapraszamy do lektury!