Wypełnij ankietę i wygraj!
4-dniowe szkolenie DIMAQ z egzaminem na certyfikat

Skoro już się rozgościłeś, zrób nam uprzejmość i weź udział w ankiecie na temat korzystania z sieci przez pracowników polskiej branży internetowej.

Badanie realizuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania we współpracy z IAB Polska – sponsorem nagrody.

Zebrane dane wykorzystamy w zbiorczych opracowaniach statystycznych i porównamy z branżą w Europie. Postaraj się odpowiadać rzetelnie.

Na początek – kilka pytań metryczkowych, niezbędnych do analizy pozostałych danych.

1.Wiek (proszę podać liczbę lat):

2.Płeć

3.Wykształcenie: (jednokrotny wybór)

4.Forma zatrudnienia (wielokrotny wybór):

5.Stanowisko/funkcja (np. CEO, Project Manager, Social Media Manager, itp.):

6.Staż pracy w branży internetowej (proszę podać liczbę lat):

7.Wielkość obecnej firmy (jednokrotnego wyboru):

8.Aktualna sytuacja osobista (wielokrotny wybór):

9.Liczba osób w Pana (i) gospodarstwie domowym (pozostających na utrzymaniu wspólnego budżetu domowego) (liczba do wpisania):

Kolejna część ankiety dotyczy sposobu użytkowania Internetu przez pracowników branży. Chcemy najpierw w kilku prostych krokach zapytać, w jaki sposób korzystasz z Internetu w celach ZAWODOWYCH.

10.Gdybyś miał/a opisać swój typowy tydzień, to w jakie dni i w jakich godzinach zazwyczaj KORZYSTASZ z Internetu w celach zawodowych?

11.Jakich narzędzi używasz, aby korzystać z Internetu w celach zawodowych?

12.Czy używając któregoś z poniżej wskazanych narzędzi z dostępem do Internetu w celach zawodowych, korzystasz jednocześnie z innych narzędzi?

13.Z jakich serwisów społecznościowych i w jakim zakresie korzystasz w celach zawodowych?

14.Z jakich narzędzi/aplikacji korzystasz na co dzień w celach zawodowych?

Messenger
Skype
SharePoint
Yammer
Twitter
Workplace na Fb
Google+
Slack
Jive
Chatter (Salesforce)
Join.me
Google Hangouts
Appear.in
Cisco WebEx
Notion.so
Zoom.us
Basecamp

15.Czy kiedykolwiek próbowałeś/aś ograniczać czas spędzany w Internecie (w tym na użytkowaniu aplikacji) w celach zawodowych?
Np. próbowałeś nie korzystać z sieci do celów zawodowych poza czasem spędzanym w biurze lub w inny sposób?

16.Jeśli tak, czy była to udana próba?

Dziękujemy! Kolejna część ankiety dotyczy korzystania z Internetu w celach prywatnych (czyli niezwiązanych z wykonywaną pracą). Prosimy o skupienie się teraz na tej sferze życia.

17.Gdybyś miał/a opisać swój typowy tydzień, to w jakie dni i w jakich godzinach zazwyczaj KORZYSTASZ z Internetu w celach prywatnych?

18.Jakich narzędzi używasz, aby korzystać z Internetu w celach prywatnych?

19.Czy używając któregoś z poniżej wskazanych narzędzi z dostępem do Internetu w celach prywatnych, korzystasz jednocześnie z innych narzędzi?

20.Z jakich serwisów społecznościowych i w jakim zakresie korzystasz w celach prywatnych?

21.Z jakich narzędzi/aplikacji korzystasz na co dzień w celach prywatnych?

Messenger
Skype
SharePoint
Yammer
Twitter
Workplace na Fb
Google+
Slack
Jive
Chatter (Salesforce)
Join.me
Google Hangouts
Appear.in
Cisco WebEx
Notion.so
Zoom.us
Basecamp

22.Czy kiedykolwiek próbowałeś/aś ograniczać czas spędzany w Internecie (w tym na użytkowaniu aplikacji) w celach prywatnych?
Np. próbowałeś kontrolować czas spędzany w mediach społecznościowych albo korzystanie z sieci przez telefon?

23.Jeśli tak, czy była to udana próba?

Dziękujemy! Przejdźmy teraz do ostatniej już części ankiety – dotyczącej ewentualnych skutków korzystania z sieci.

24.Czy w Twoim odczuciu Internet absorbuje Cię na tyle, że nieustannie myślisz o tym, co robiłeś/aś w sieci?

25.Czy w Twoim odczuciu Internet absorbuje Cię na tyle, że nie możesz się doczekać kolejnego skorzystania z sieci?

26.Czy czujesz potrzebę, aby spędzać w Internecie coraz więcej czasu, aby czerpać z tego większe zadowolenie?

27.Czy czujesz potrzebę, aby spędzać w Internecie coraz więcej czasu, aby czerpać z tego większą satysfakcję?

28.Czy wchodząc do sieci, na ogół planujesz, jak wiele czasu spędzisz, korzystając z Internetu?

29.Czy zdarza Ci się korzystać z Internetu przez dłuższy czas niż wstępnie przewidywany?

30.Czy kiedykolwiek pojawiło się w Twoim życiu ryzyko zerwania kontaktów z kimś bliskim lub utraty ważnej relacji z innymi w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie?

31.Czy kiedykolwiek pojawiło się ryzyko problemów w pracy lub kłopotów w obszarze kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie?

32.Czy kiedykolwiek ukrywałeś/aś swoje nadmierne zaabsorbowanie Internetem przed innymi osobami?

33.Czy zdarza Ci się korzystać z Internetu w celu ucieczki od problemów?

34.Czy zdarza Ci się korzystać z Internetu dla uniknięcia nieprzyjemnych przeżyć lub uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?

35.Czy zdarzało Ci się odczuwać wewnętrzny niepokój w sytuacji prób ograniczania czasu korzystania z Internetu?

36.Czy zdarzało Ci się odczuwać napięcie w sytuacji prób ograniczania czasu korzystania z Internetu?

37.Czy zdarzało Ci sięodczuwać nastrój depresyjny (obniżenie nastroju lub/i smutek) w sytuacji prób ograniczania czasu korzystania z Internetu?

38.Czy zdarzało Ci sięodczuwać rozdrażnienie w sytuacji prób ograniczania czasu korzystania z Internetu?

39.Weź udział w konkursie Internet Beta 2018! Powiedz jednym zdaniem, dlaczego warto brać udział w naszej konferencji.
Autor najciekawszej odpowiedzi otrzyma od IAB Polska voucher na 4-dniowe szkolenie DIMAQ z egzaminem na certyfikat.
Aby wziąć udział w konkursie, zostaw nam swój email – najciekawszą odpowiedź nagrodzimy.

To już koniec naszej ankiety! Dziękujemy za Twój czas!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, NIP: 813-11-23-670. Odbiorcami Twoich danych są: Getresponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS: 0000187388, NIP: 9581468984, REGON: 19299825100000 oraz Mobitouch Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 10/9, 35-302 Rzeszów, KRS: 0000466391, NIP: 5170361521, REGON: 18093555000000. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji InteretBeta 2018 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia rozliczenia konferencji InteretBeta 2018. Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest warunkiem Twojego uczestnictwa w konferencji. Konsekwencją niepodania przez Ciebie Twoich danych osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w konferencji. Zgoda na cele marketingowe: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym. Podanie danych w celu marketingowym jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe w celu marketingowym będą przetwarzane do zakończenia rozliczenia konferencji InteretBeta 2018 bądź ewentualnego wycofania zgody.